Stall Gryta er et stutteri som har spesialisert seg på avl av shetlandsponni og bevaringsavl av nordlandshest/lyngshest.

Vi har drive med hesteval sidan 1999 på nordlandshest/lyngshest og sidan 2002 på shetlandsponni. Sidan 2009 også som godkjent Stutteri gjennom NPA.

Vi trenar hestane våre på gjensidig respekt og mest mulig uten tvang. 

Stall Gryta skal vere ein plass der ein kan komme i kontakt med hestar på deira premisser og der hest og menneske skal kunne kommunisere på likt nivå. Der naturen står i høgsetet og vi som menneske kan lære av den.

Stall Gryta er offentlig godkjent som Shetlandsponnistutteri av NPA fra 06.04.2009.