2011 fekk vi eit 1/2 blæset lamm etter Semin. Våren 2014 fekk vi to 3/4 blæset lamm etter semin med skikkelig rasepreg. Desverre miste vi det eine om hausten. Våren 2015 kom to værlamm etter semin. Og hausten 2015 er dei to søyene inseminert med blæset sau.

20001 Melody.

Fin svart søye som er resultat av semin. Etter 201000042 (seminvær blæset) og Tone (suffolk).

40001 Edith.

Flott rasetypisk simpelamm etter Melody og seminvær.