Kåringssjå 2012 i Little Høydal.

Boyadino får snuse litt på området før kåringa tek til.

Bjarte Eikevik sine sjeviot lamm.

Torgunn Eikevik sine sjeviotlamm.

Leif Sæterlid sine sjeviot lamm.

Harald Vallestad sitt sjeviot lamm.

Kjell Gjelsvik sine kvit spæl lamm.

NKS lamma til Anne Karin Kleiven Rynning.

Våre værar og lamm.

Oddvar Karlsen og Olav Terøy sine lamm av Gammalnorsk spælsau og sjeviot.

Gammalnorsk sau lamma til Alf Bareksten.

Alle dei voksne værane våre.

Scott fekk 2.pr.

Bump fekk 2.pr.

Manolo fekk 2.pr.

Ramon fikk 2.pr.

Brigg fekk 1.pr.

Gammalnorsk sau lammet til Alf Bareksten fekk 1.pr. for rasen.

GNS lammet til Oddvar Karlsen fekk 2.pr.

Boyadino fekk 1.pr. som GNS.

Kjell Gjelsvik sitt 1.pr. Kvit spæl lamm.

Kjell Gjelsvik sitt 2.pr. kvit spæl lamm.

Alf Steinhovden sitt lamm fekk 1.pr. for NKS.

Anne Karin Kleiven Rynning fekk 2.pr. lammet av NKS.

Publikumsfavoritten. Og lammet som fekk 1.pr. i sjeviotklassen. Olav Terøy sitt lamm.

Lucas Flakkenberg.

Torgunn Eikevik hadde lammet som fekk 2.pr. av sjeviot.

Oddvar Karlsen sitt sjeviotlamm fekk 3.pr.

Dommarane Ove Sørestrand og Audun Nedrebø.

Suffolklammet vårt.

Alexej.

Dommaren hadde strikka lubbar til beste lammet uansett rase. Og denne prisen gjekk til NKS lammet til Alf Steinhovden.

Litt bilder frå årets kåringssjå i Little Høydal. God stemning og mykje god saueprat gjer godt for oss sauebønder.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •