Eg, Dagmar Vigdis, er frå og med hausten 2016 utdanna dyretolk ved sigra.no.
Eg er ledig for oppdrag. Tar 1000,- kr per konsultasjon. Ta kontakt på tlf 95 85 50 66 eller epost stallgryta@yahoo.com .