Gardsblogg.

21. okt, 2017

Holy crap. Lenge siden eg har skrive her gitt. Facebook stjel alt for mykje tid og merksemd.

Har skjedd enormt mykje på over eit halvt år. Masse flotte føll og lamm og kje og kalver er komt til verden.

Ammeku flokken vår har mange dobla seg. Og består no av fem dølafe kyr og kviger.  Ei telemarksfe kyr. To Vestlandsk fjordfe kviger. Ei Sida Trønder og Nordlandsforskning kvige. To Vestlandske Raudkoller. To Vestlandsk Raudkolle kvigekalvar. Ein dølafe oksekalv og ein telemarksfe kvigekalv. Og ein Vestlandsk Fjordfe okse. 

Vi har fått fire herlige føll med veldig godt lynne. Gryta Lyngs Royal n/l hingsteføll svart etter Sørgards Brumma og Slettmo Skarv. Grytas Esteban svart shettis hingst etter Grytas Esmeralda og Grytas Kleivar. Grytas Camilla svart shettis hoppe etter Grytas Storm og Grytas Satin Future. Grytas Connie svart shettis hoppe etter Grytas Storm og Grytas Betty. Hoppefølla beheld vi og hingstfølla burde vi selge. 

Vi fekk nøyaktig hundre lamm i år. Derav er nokre allereie slakta og nokre værlamm solgt til avl. Søyelamma beheld vi som vanlig. Prisane på slakt er latterlige i år. Så enno ein grunn for å gå over til vegetarsau. 

På stølen har det vore gjort ein kjempeinnsats i sommar. Stølskviene er slegne og skog rydda også langs stiane. Selet er mala og søppel frå fleire generasjoner bore til gards og kasta. Godt med noken som tar tak. Geitene tilbrakte ein mnd på stølen og kyrne var der ei vekes tid. 

Eg er i gang med prosjekt Ullgryta som skal føre til at ulla frå dei flotte sauene våre vert garn og vi får litt igjen for den. I staden for å få minstepris og den flotte naturfarga ulla berre bli bleika og forsvinne i det store intet. 

Ellers er det som vanlig høgt turtall i planlegging og utføring av alt som må gjerast. Økonomien held ikkje følge med halvparten av ideane ein har. Heldigvis har vi wwoofere storparten av året sidan ryggen min ikkje klarer å holde med på alt eg vil. Tragisk slått vart det og i år. Så må kjøpe mykje for eller selge mykje dyr. Alle som kjenner meg veit at då blir det å skaffe for....... 

Var i dårlig form lenge pga mangel på vitamin D og Folsyre. Heldigvis er det normalisert igjen. 

Svarten og Carmen er solgt og reist til kvar sin flotte plass. Er sikker på at Svarten og Carmen  får det supert der. 

 

31. des, 2016

Eit nytt år er omme. :-) 

Dette året har gått i rekordfart og vert fylt med både gleder, sorg, slit og latter. 

Mange kjære både dyr og mennesker har gått bort i året som gjekk.    :-( 

Vi har flytta inn i nytt flott hus på Gryta på garden. Gamlestaua er blitt renovert. Gardfloren er blitt renovert. Og ein bø har vorte grøfta og sådd. :-) 

Vi fekk eit nydeleg hingsteføll av shetlandsponni og kjøpte oss ei flott fjordhoppe. Sju hopper har vore til hingst og venter muligens føll i 2017. Fire ponnier og eselet vårt er selde og har flytta. 

Vi fekk femti fine lamm. Derav er 22 simpelamm og ti værlamm sett på. Solgt mykje livdyr og nokre stakkarar til slakt. Og no er mange sauer para med lamming om nokre mnder.

Fjorten kje kom til verden. Derav har vi beholdt fire og solgt mesteparten til livdyr og nokre bukkekje til slakt.

Hønsene har fått en sjølvavla kylling som no er blitt stor. Ei høne vart tatt av hønsehauken. Og to av dei gamle hønene strauk med av alderdom. Fire unge høner har komme til. 

Kattane har ikkje formeira seg. (konsekvensen av sterilisering.)

Og så har vi kjøpt oss tre flotte dølafekviger på tampen. 

Då gjenstår det å ynskje alle venner og kjende Godt Nytt År 2017. 

13. nov, 2016

Vinteren er kommen no. Og dermed foringssesongen for dyra. Mykje og til dels tungt arbeid om dagane. Kunne virkelig trenge en dyktig wwoofer no. Hvisker

Herlig likevel å vere i fjøsen med dyra og høyre dei gomle fornøgde på rundballe og tørrhøy. Fekk laga knusktørt høy av vårt eige gras i år. Smiler

Sæddunken er kommen på plass. Og om ei vekes tid er det tid for paring igjen. Veldig usikker på kor mange som skal parast. Er etisk imot slakt og samtidig trur eg det er viktig for dyra å kunne få lamm. Kul

Kyllingen veks og trivast. Og alle eksperter meiner kyllingen er ei ho. Smiler

Hestane koser seg med å bli litt brukt igjen etter sommaren.

Værane venter på paringstida og er så flotte att. Kul

Og vi menneska er litt slitne etter flytting og husbygging, rasegoskjenning av GNS som eg har reist rundt og vore med på i haust, arbeid og meire arbeid, planlegging av gardflor og forberedelser og ellers alt som må gjerast klart før foringssesongen. Vinker

13. okt, 2016

Hausten er komen no. Lauva står i fine fargar og vi nyt sol og kalde klare haustdagar. Det gjer dyra og. SmilerHar sett i hus værlamma for å unngå ukontrolert paring.

Årets siste slaktepulje er sendt. Og ein del livdyr er flytta. Værar har komme til for paringssesongen. Og sauene går i ein stor flokk på inn og utmark. Rasegodkjenning av GNS har vi gjennomført på ei lita gruppe av sauene. Og dei aller fleste vart rasegodkjent som GNS. Smiler

Kyllingen veks og trivast. Smilerog dei svartbrune hønene legg flittig egg.

Kåringssjået er overstått med fire av fire mulige lamm kåra. 1.pr. på GNS lamm med Kaktus og 2.pr. på sjeviot lamm med Pedrolito. Vi hadde med to voksne værer. Der fekk Jonsokgutten 1.pr. og Huacayus 2.pr. Kul

Klippinga er i gang. Og det samme er planlegging av paring osv.

18. sep, 2016

Det går mot haust. Og heldigvis vart det nokre dager med fint ver etter vekevis med regn. Smiler

Ei pulje med slaktesauer er sendt. Ein god del livdyr er tinga. Geiteflokken er redusert til vinterbestanden. Det er snart fjøssesong igjen.

Eg har fullført utdannelsen min som dyretolk. Og har blitt rasegodkjenner på Gammalnorsk Spælsau. Kul

Ei bra gruppe med hopper er bedekt for følling 2017. Vi gler oss veldig. Kul

Golvet i utegangsstallen vart støypt på i går så den er og i rute. Kul

To kjære sauer er ikkje med oss lenger. Vattentatten og Småtten. R.I.P. Vattentatten og Småtten. De vert aldri gløymde. Knuser hjerteKnuser hjerteGråterGråter