11. mar, 2018

Lørdag 11.Mars.

Vekevis med nydelig kaldt vinterver har vi hat. Det setter både folk og dyr pris på. 🙂

Dei drektige sauene er komne i fjøsen og halvparten av fjorlamma er komne på bøen i staden. Snart er det klipping og så lamming om en god mnd. 🙂 

Connie er kommen til gards og. Connie er etter ei hoppe vi solgte med føllavtale så har stått vekke no til ho var gammal nok for avvenning. Ho er integrert i ponnihoppeflokken. Og ei vakker og snill lita hoppe. 🙂 

Ellers har vi mange småprosjekt på gang. Så det burde bli nok å gjere på i vår. Glad for gode assistenter som er med og tar dei tunge taka. Så eg kan få gjort alt annet. 

🙂