Gardsblogg.

1. jan, 2019
29. jun, 2018

Mange tanker og veival for vegen vidare. Fått ein solid bekreftelse på at kjøtproduksjon hvertfall ikkje er vegen å gå. Dagens regjering vil berre ha meir og meir kjøt produsert per sau i eit marked med overproduksjon på sauekjøt. Kva fortel det oss.?? Dei prøver å få vekk dei små bøndene.....

Ellers går det bra på garden. Gode hjelparar gjer at drifta går sin gang. :)

Kyrne trivast i utmarka og på fjellet. Godt å sjå stølen bli beita igjen. Medan sauene har litt meir konkurranse om å finne nye måter å komme seg gjennom gjerder og attende til bøen skjønt om det bugner i gras i utmarka og fjellet. Fleire tusen mål har dei å boltre seg på. 

Geitene, eller kanskje mest vi, venter på Nofence klavane sine. Unggeitene er for spretne og fer over gjerdet medan kjea står att. Frederik vart kastrert her om dagen for å kunne vere med flokken året rundt. Og Laila burde snart kjee. Så når Nofence klavane kjem og dei har lært kor dei fungerer (vi og for såvidt) er det fjellet neste. Mykje meir geitesnadder der.

Hestane har det og fint i sine flokker. Rainbow er slept med Denise og Esmeralda for føll 2019 og Partymann er med på morroa. Unghingstane må snart bytte beite sidan dei er forfulgt av grådige sauer som bryt seg inn på beita deira og et opp all maten. Då får vi sleppe unghingstane på sauebeitet der det bugner av mat. Forstå logikken den som kan.

15. jun, 2018

Sit her med bronkitt og dermed sjølpålagt husarrest i regnstormen som herjer ute. Så då er der litt tid til å oppdatere sida. Vi har komt oss gjennom føllinga og lamminga med godt resultat. Tre flotte shetlandsponniføll, en hingst, og to hopper. Og 47 flotte lamm her og 4 på nabogarden. Ein flokk sauer med lamm er solgt og dermed ei ny besetning med grå trøndersau i gang. :) Og 5 gjerdesniksauer er sendt til slakt.

Vi har hat den tørraste forsommaren i mans minne. Men men flotte rundballer er hausta og og litt tørrhøy. Trass i at slåmaskina gjekk i streik midt i beste tørkeværet. Så bonden vart tvungen til å bade og slappe av i staden. Kroppen syns nok det var heilt ok. ;)

Vi er midt i kjeing og kalving. Til no har vi fått fire flotte halv boerkje og to geiter att å kjee. Og ein kvige og ein oksekalv har vi fått. Er sju kyr att å kalve utover sommaren. Sidan vi hadde okse med dei er dato litt vanskelig å seie. Så dei må vurderast frå dag til dag.

Ryggen legg store begrensinger på bondeaktiviteten og eg er takknemlig for god hjelp frå både praktikantar og familie. Det er litt krevande å akseptere at alt går litt treigare enn vanlig og at ein del ting ikkje går å gjere fordi ryggen ikkje tåler belastninga. Men men det gjeld å fokusere på løysinger og ikkje problem. Og le av det som en kunne bli frustrert av. :)

To hester reiste til nye eigarar og nye eventyr i går. Alltid litt vemodig samtidig godt å få dei avgårde til gode plassar. Kan ikkje avle om ein ikkje sel. Og uten føll på gården om våren hadde det vorte stussleg.

Brumma hadde besøk av avlshingsten Svarvar Flott så der blir det kanskje et nlføll 2019. Og Larina er hos Lunner Gråen for føll 2019. Måtte det berre bli match denne gangen. Hadde vore stas med fjordhestføll. 

11. mar, 2018

Vekevis med nydelig kaldt vinterver har vi hat. Det setter både folk og dyr pris på. πŸ™‚

Dei drektige sauene er komne i fjøsen og halvparten av fjorlamma er komne på bøen i staden. Snart er det klipping og så lamming om en god mnd. πŸ™‚ 

Connie er kommen til gards og. Connie er etter ei hoppe vi solgte med føllavtale så har stått vekke no til ho var gammal nok for avvenning. Ho er integrert i ponnihoppeflokken. Og ei vakker og snill lita hoppe. πŸ™‚ 

Ellers har vi mange småprosjekt på gang. Så det burde bli nok å gjere på i vår. Glad for gode assistenter som er med og tar dei tunge taka. Så eg kan få gjort alt annet. 

πŸ™‚

12. feb, 2018

Då har vi gjort oss gode og feite før vi går inn i fasten. πŸ™‚ Er ikkje særlig religiøs men har no i nokre år fasta frå alkohol og godteri frå fastelavenssøndag til skjærtorsdag. Det er mest av alt ei prøve på viljestyrke men samtidig ein renselse for toxiner.

Det er mykje som skjersfor tida. πŸ™‚ Vegen vidare på garden vert sakte staka ut. Om alt går bra vert det til at vi åpner ein liten gardsbutikk i Juni i år. Der vi sel garn, foto, skinn og antikvianteter og snurrepipperier. Prøver å få eit godt samarbeid med andre lokale bønder og kreative folk.

Jobber og med mulighetene for å kunne få til eit "animal sanctuary" for sauene. Orker ikkje meir slakteproduksjon. Og kun livdyravl på sau har eit begrensa marked. Vegetarull er kanskje vegen å gå. Men men vi får sjå ka som går å få til.

Kuprosjektet går for så vidt bra. Det er mykje å lære etterkvart. Stor forskjell på gammelraser som ammekyr og nrf som melkekyr som var hoveddrifta på garden frå vi tok over til 2006. Etter fire år som melkebønder solgte vi kyr og kvote. Det vart sau og hesteavl som vart hovudnæringa. Og no i 2017 tok vi til for fult med gammelrase kyr. Vi kjøpte ei drektig kvige og fekk som bonus to av kyrne vi kjøpte som viste seg å vere drektige og. Så fekk tre kalvar i 2017. To kvigekalvar og ein oksekalv. Heilt perfekt fordeling det. To dølafe og ei telemarksfe.

Hestane virker å trivst med den nye stalløysinga. Så no har alle ponniane skikkelige utegangsløysinger som kan lukkast om kvelden i skikkelig "vestlandsver" og dei "store" hestane har bokser i fjøsen. Einaste eg slit med hestemessig er å finne tid og energi til å trene og fore til utstilling. Så der må eg ta meg på tak etterkvart.

Geitene let til å ha det bra. πŸ™‚ Har bestilt fire No Fence klaver som eg gleder meg til å prøve i praksis. Fem stk burde mulihens vente kje til våren om alt går bra. Geiter er fantastiske dyr.

Hønene ser lyst på det no når dagane vert lenger og verp for fult igjen. Så dei held huset med egg og litt til. πŸ™‚