Grå Trønder.

Grå Trønder er den yngste rasen hos oss. Dette er ein gammal bevaringsverdig rase. Eg hadde avla i lengre tider på ein eigen rase som eg kalte forskningssauer. Kryssninger mellom spæl og svartfjes og sjeviot som enten var heilt kvite med horn eller grå med viltflekker. Desse sauene gikk over i grå trønder avlen sammen med nokre gode sjeviotsauer gjennnom semin og etterkvart eigne kåra værer.

00050 Totti.

Enkel søye (hadde fosterbror) etter Totta og Sølvar.

00082 Sjodogg.

Enkel lammelamm søye 1/2 grå trønder 1/2 sjeviot etter Candy (sjeviot) og Carnero (grå trønder).

10074 Rubus.

Flott søye. Etter Sølvar og Bramble.

30068 Dorset Dawn.

Flott kvit og spesiell søye med Dorset preg. Etter Lucas og Sjodogg.