Sjeviot.

Sjeviot er opprinneleg ein engelsk sauerase som har vorte importert til vestlandet. Rasestandaren er en kompakt kortbeint sau med rette øyrer og fargen kvit. Klauer og områda rundt snute og auger skal helst vere svart. Det finnes og svarte individ og flekkar på kroppen forekjem. Men i det offisielle avlsarbeidet vert berre kvite værar med god kvalitet på ull (god tettleik, mengde, glans og utan marg) godtatt. Svarte flekker i ullfellen er diskvalifiserande. Gult fett er også diskvalifiseringsgrunnlag.

Sjeviot er den rasen som opprinneleg var på Gryta da vi kom hit i 1984. Sidan den tid har vi avla mange kvalitetsdyr av Sjeviot og til og med to værar til semin har vi levert. Albin og Kortballesvinten. Vi var med i Sunnfjord sjeviotring til eg overtok begge gardane i 2008.

 Vi har hatt ei rekke værar med i Sunnfjord sjeviotring. ( Balder, Albin, Odysseus, Bergmann, Millenie-Lotten, Bertinius, Kortballesvinten og Falk Brynjar.)

No er fortsatt tyngda av saueflokken på sjeviot. Vi har dei vanlege kvite og også nokre heilt svarte.

Kvifor er det akkurat sjevioten vi har valgt å satse på. Det fins det nok fleire grunnar til. Sjevioten er i grunnen en liten og kompakt sau som passer godt på meir eller mindre bratte og myrlendte vestlandsbruk. Det er en veldig nøysom sau som nytter beiter og for godt. Sauene har stort sett god melkeevne og får fine kjøttfulle lamm med god slakteklasse. Ulla er og svært god. Og eksteriøret på sjevioten er svært tiltalande. Med ståøyrer og kvikke auge.

Flotte og rasetypiske søyelamm.

9025 Ibiza.

Vakker søye etter Bandit(svart) og Makarena.

Sommaren 2018 døydde denne vakkre og unike sauen frå oss. Ho sette djupe spor i minna og hjarta våre. R.I.P. Ibiza.❤❤❤❤

10027 Heart's Miss.

Flott søye etter Brigg og Heart.

10029 Mott.

Flott søye etter Scott og Mir.

10031 Brisa.

Fin søye etter Brigg og Lotte-Lisa.

30043. Sateng.

Flott søye etter Frottè og Alexej.

30074. Grånos.

Flott søye etter Søtnos og Alexej.