Gammalnorsk Spæl.

Gammalnorsk spæl kom til Gryta for å sette farge på saueflokken på 1980 tallet. Den gang heitte det berre farga spæl heromkring og det var heller vanskeleg å få fatt i gode avlsdyr av rasen. Vi kryssa sjeviot søyer med farga spæl værer og fikk fat i nokre få søyer og avla etterkvart videre på desse med nøyaktig prosentdel i margen på noteringsbøkene.

No i 2008 er det berre få sauer igjen av rasen på garden vår på grunn av generell minking på sauebestanden. På det meste hadde vi rundt 60 søyer av rasen på begge gardane til sammen.

Gammalnorsk spæl er ein sosial og triveleg sau. Dei beste eigenskapane er flokkinstinkt og lynne. Det er kjælne dyr som det er lett å bli glad i. GNS fins i både kolla og hornete variant. Vi har etter kvart spesialisert oss på kolla og har berre nokre få hornete for moroskuld. Vi har og prøvd å ta spesielt vare på dei kvite og spraglete GNSsauene sjølv om tyngda ligg på blå og brune og svarte med og uten muflon teikningar og andre avteikn.

Spæl kan delast i mange kattegoriar. Dei vi  brukar ved kåring er Kvit spæl, Farga spæl og Gammalnorsk spæl.

Den kvite spælen skal ha berre kvite hår i fellen. Ullkvaliteten skal vere god og ulla skal vere lang. Klauer og nase er som oftast gule og rosa.

Farga spæl kan ha alle fargevariantar, men også her skal ullkvaliteten vere god og ulla skal vere lang. Det finnes kvite dyr innan denne benevninga og. Dei har svarte klauer og snute og er avkom etter to farga individ eller evt eit farga og eit kvitt individ.(dette er en egen påstand kan altså ikkje brukast offentleg.)

Gammalnorsk spæl har alle fargar på individa. Også her skal ullkvaliteten vere nokså god men det skal leggast meir vekt på att det er skikkeleg skille mellom dekkhår og botnull. Ulla skal vere lang og tett. Dyra er noke tettare og mindre en dei andre to typane. Horn er og tillete på både hodyr og hanndyr.

Gennerelt for spælen er lange dekkhår med tett og god botnull. Dei har en dusk i panna og lange tynne, men meget sterke bein. Halen er veldig kort og det er den som har gitt navn til rasen. Spælen er ein rein norsk rase og en del av kulturarven vår.

 

Flusspata. På beite med caps våren 2007.

Den eldste søya vi hadde.

95-5087 Flusspata.

Brun gns med stjerne og snipp etter Istopp(brun med stjerne) og Granat(blå med bles). Flusspata har vert pensjonist nokre år no og har i fleire år vore gardens eldste sau. Ho var flaskelamm som lamm og den mest inteligente sauen eg har mødt. Ho har gitt os mykje moro og glede og mange flotte lamm. Deriblandt Citrin som vart kåra 2003 og fekk 2.pr. og Kaia som er ei av søyene vi avler på.

Flusspata sovna stille in sommaren 2009 med heile familien rundt seg. Heile 14 år vart Flusspata en meget respektabel alder for en sau. Flusspata venta akkurat til vi alle var komne med å sovne in ein fin sommardag. R.I.P Flusspata sauen over alle sauer.

Flusspata. På beite våren 2008.

03-3038 Silje.

Kvit gns etter Blåmann (lys blå med bless og nygler).
Kjempesnill sau som har gitt flotte lamm. Deriblandt Siljegutten som vart kåra 2007. Ho var flaskelamm då ho var lita. 2008 fekk ho trillingar og et lite brokk. Så fra og med hausten 2008 blir ho pensjonist og kosesau.

Silje. På beite sommeren 2007.

Sølva. F.2007.

Lysebrun søye etter Cesar (brun) og Silvia (blå).
Det er berre enorm flaks som berga denne flotte søya. Som et mnder gammelt lamm drog søya med seg ho og systra til skogs på egenhand. Søya forsvant og systra gjekk med en flokk andre sauer. Denne vesle søya derimot sette seg fast i et gjerde der ho vart funnen veldig svekka og forkommen av far min. Far min pleia ho og gav ho melk og ho kom seg sakte og sikkert. Ho mista all ulla som lamm. No er ho ei flott og koseleg søye.


Para med Siljegutten (kvit gns). Et simpelamm og et værlamm i 2009. Simpelammet sett på til eige avl.
Para med Ravnøygutten (suffolk). Et stort flott værlamm i 2010.
Para med Knerten (1/2 suffolk 1/2 gns). To simpelamm og et værlamm i 2011. Alle slakta (værlammet var adoptert vekk.)
Gjeld 2012.

Sølva. På beite hausten 2008.

Foxy. F.2007.

Brun søye med stjerne og kvit haletupp.


Para med Botolf (gns). To værlamm og et simpelamm i 2009. En vær kåra og solgt til avl. Simpa påsett til avl i egen besetning.
Para med Sofus (gns). Tre værlamm og et simpelamm i 2010. En vær vart kåra og beste lammet i rasen og solgt til avl. Søyelammet er påsett i egen buskap.
Para med Sofus (gns). Et stort værlamm i 2011 som vart kåra og solgt til avl.
Para med Levis (gns). Tre værlamm og ei simpe i 2012. Derav eit værlamm solgt til avl. Og to værlamm påsett i egen besetning. Og simpelammet påsett i egen besetning til avl.
Pensjonert vinteren 2012-2013.

Foxy. På beite hausten 2011.

Mette. F.2008.

Blå søye med bless og horn. Etter Bamse (brun kvit med horn) og Maud (svart med bless og horn og kvit hale).

Para med Ravnøygutten (suffolk). Et værlamm i 2009.

Para med Ravnøygutten (suffolk). To værlamm og et lamm mista i lamming i 2010.
Para med Vladimir (1/2 suffolk 1/2 sjeviot). To værlamm og et søyelamm 2011 alle slakta.
Para med Liam (gns). To værlamm og et søyelamm 2012. Et værlamm solgt til avl. Et værlamm og simpelammet påsett til avl i egen buskap.
Pensjonert vinteren 2012-2013.

Mette. På beite hausten 2013.

Vivi. F.2010

Trilling brun søye etter Maud (horna og svart med bless og kvit hale) og Sofus (mørk brun med stjerne).
Para med Camel. Eit stort og flott værlamm 2012 med horn. Kåra og påsett til avl i egen besetning.
Para med Willy (villsau). Værlamm (slakta) og simpe (påsett) 2013.

Gjeld. 2014.

Gjeld. 2015.

Para med Gråstein. Fekk to flotte værlamm. Kose (påsett brun med horn) og Skvett (slakta svart og litt kvit med horn).

Vivi på beitet sommaren 2012.

Flochs. F.2010.

Firling brun søye etter Foxy (brun med stjerne og kvit haletipp) og Sofus(mørk brun med stjerne).

Flochs. På beitet hausten 2011.

Queen.  F.2010.

Brun søye med sokker og stjerne etter Countess og Sofus. 
Para med Vladimir (1/2 suffolk 1/2 sjeviot). Stort flott simpelamm 2011. Påsett til avl i egen besetning.
Gjeld 2012.

Para med Willy (villsau). Vær (påsett) og simpe (påsett) 2013.

Gjeld 2014.

Gjeld 2015.

Para med. 2 flotte svarte simpelamm. Kate (påsett) og Lala (solgt til avl).

Queen. På beitet sommaren 2012.

Loppa (1/2 gns 1/4 sjeviot 1/4 suffolk). F.2011.

Stor og flott trønder farga søye. Etter Vladimir (1/2 sjev 1/2 suff) og Queen (brun gns med sokkar).

Para med Boyadino. Værlamm (slakta) og simpe (påsett) 2013.

Para med Stein Tor 2015. To værlamm. Gråstein påsett for avl.

Knerthild. F.2011.

Skikkelig fin botete søye.
Para med Sturle (GNS). Ming Bård (værlamm) kåra og 1.pr. 2013.

Para med Willy (villsau). Dennis (værlamm) og Columbine (simpelamm påsett). 2014.

Gjeld 2015.

Gjeld 2016.

Cutie (1/2 gns 1/2 gr tr). F.2011.

Trønderfarga søye. Etter Count (lys brun gns med bles og sokkar) og Totti (grå trønder).

Drotning. F.2012.

Brun søye etter Levis (brun) og Marquise Michelle (brun).

Juvel. F. 2012.

Kvit søye etter Lektor (kvit med horn) og Diamond (kvit).

Tauin. F.2013.
Kvit søye. Etter Perlis (brun GNS) og Pisa (sjeviot).

Bota. F.2013.
Brunbotete søye etter Sturle (blåbotete) og Botox (blå med bles).

Boty. F.2013.
Brunbotete søye etter Sturle (blåbotete) og Botox (blå med bles).

Fussel. F.2013.
Blå søye med stjerne og snipp. Etter Sturle (blåbotete GNS) og Padmè (suffolk).

Huacaya. F.2013.

Søye. Etter Prinsen (blå med bles og horn) og Huarizo (blå).

Para med Jonsok. Fekk to svarte værlamm med horn. Mista eit pga fødselshinne. Det andre vart kåra Huacayus. 2015.

Para med . Fekk ei blå simpe Hyacint (påsett for avl) og ei svart simpe (solgt til avl).

Prinsessa II. F.2013.

Grå søye. Etter Prinsen (blå med horn og bles)  og Stine Toraldine (svart 1/2 grå trønder og 1/2 GNS).

Para med. Fekk eit stort blåbotete værlamm Panda (påsett for avl). 2015.

Para med semin Eventyr. Fekk ei blåbotete simpe (påsett for avl) 2016.

Maya. F.2015.

Ingrid. F.2015.

Leah. F.2015.