Stall Gryta.

 

På ein middels stor Vestlandsgard held det til ein bonde som har ein litt an ideologi enn bønder flest. Og den bonden det er meg. 🙂

Eg driv mest mulig i pakt med naturen og prøver på sikt å legge garden om til ein produksjon der slakting ikkje lenger skal vere ein del av drifta. Vegetarull og bevaringsavl på storfe, hest, og sau er noke av det eg driv med. 

For meg er dyra det viktige med å drive gard. Å kunne tilby dei ein trygg og god stad å vere der menneska ønsker å vere deira venner og ikkje berre bruke dei.

Vi driv og med hesteval sidan 1999 på nordlandshest/lyngshest og sidan 2002 også på shetlandsponni. Og no også som godkjent Stutteri gjennom NPA. Vi trenar hestane våre på gjensidig respekt og mest mulig uten tvang. 

Stall Gryta skal vere ein plass der ein kan komme i kontakt med dyr på deira premisser og der dyr og menneske skal kunne kommunisere på likt nivå. Der naturen står i høgsetet og vi som menneske kan lære av den.

Stall Gryta er offentlig godkjent som Shetlandsponnistutteri av NPA fra 06.04.2009.